718/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 3 juni 1983 om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) 3 § 2 mom. och 6 § samt

ändras 7 § som följer:

7 §

Eleverna får avgiftsfritt bo i läroanstaltens elevhem.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.