715/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av 5 § lagen om Steiner-skola

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § lagen den 27 maj 1977 om Steiner-skola (417/77) som följer:

5 §

En Steiner-skola får för sina driftskostnader statsbidrag, vilket beräknas som en procentuell andel enligt femte bärkraftsklassen av det belopp som fås när det per elev bestämda enhetspriset i grundskolan i den kommun där skolan finns multipliceras med skolans elevantal.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.