678/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om anordnande av och ersättning för tandvården för frontveteraner

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Personer som innehar frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken är berättigade till ersättning för tandvård enligt denna lag.

2 §

Hos personer som avses i 1 § uppbärs ingen avgift för vid hälsovårdscentral utförd kontroll och vid hälsovårdscentral given förebyggande vård av tänder eller för sådant kliniskt arbete i samband med protetik som utförts vid hälsovårdscentral.

3 §

Personer som avses i 1 § får enligt 5 b och 7 §§ sjukförsäkringslagen ersättning för tandvård, dock så att det arvode som tandläkare uppbär för undersökning samt förebyggande vård av mun och tänder ersätts till 100 procent eller, om det uppburna arvodet är större än den fastställda taxan förutsätter, med beloppet enligt taxan.

Vidare ersätts kliniskt arbete i samband med protetik som utförts av tandläkare eller specialtandtekniker till 100 procent eller, om det uppburna arvodet är större än den fastställda taxan förutsätter, med beloppet enligt taxan.

Om ersättning för tandvård gäller i övrigt vad som stadgas i sjukförsäkringslagen eller med stöd av den.

4 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1992.

RP 83/92
ShUB 14/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.