663/1992

Utfärdat i Helsingfors den 25 juni 1992

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter från Vetils kommun till Perho kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Vetils kommun överförs till Perho kommun i byn Pulkkinen lägenheterna Keski-Kytö 3:18, Harjula 3:30, Hietaharjunpää 3:31, Alakytö 3:32, Taipaleenranta 21:8 och Piilo 35 i sin helhet.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 25 juni 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.