658/1992

Given i Helsingfors den 20 juli 1992

Lag om upphävande av 79 § 2 mom. förordningen angående kommunalförvaltning på landet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 79 § 2 mom. förordningen den 15 juni 1898 angående kommunalförvaltning på landet, sådant det lyder i lag av den 15 december 1967 (545/67).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På mantalsutskylder, vilka enligt beslut som fattats innan denna lag trätt i kraft skall uppbäras före 1993, tillämpas dock fortfarande de stadganden som var i kraft då denna lag trädde i kraft.

RP 50/92
StaUB 28/92

Helsingfors den 20 juli 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.