655/1992

Given i Helsingfors den 20 juli 1992

Lag om upphävande av beskattningslagens stadganden om beskattning enligt prövning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 72 § 2-4 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådana de lyder i lag av den 28 december 1990 (1252/90).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992.

3 §

De stadganden som upphävs genom denna lag tillämpas sista gången vid beskattningen för 1992.

Om den skattskyldiges skatteår dock har börjat före 1993 och löper ut 1993 eller 1994, kan vid beskattningarna för dessa år tillämpas de stadganden i 72 § 2-4 mom. som var i kraft då denna lag trädde i kraft. Vid prövningen av vad som är ett skäligt belopp då det gäller att fastställa grunden för beskattningen av en fastighet, beaktas dock endast den del av skatteåret som föregått 1993.

RP 50/92
StaUB 28/92

Helsingfors den 20 juli 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.