653/1992

Given i Helsingfors den 20 juli 1992

Lag om ändring av 10 § partilagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 § partilagen av den 10 januari 1969 (10/69) ett nytt 2 mom. som följer:

10 §

När Oy Yleisradio Ab tillämpar 1 mom. på sina valprogram kan bolaget även beakta programmässiga synpunkter.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 57/92
GrUB 6/92

Helsingfors den 20 juli 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.