641/1992

Utfärdat i Helsingfors den 1 juli 1992

Skattestyrelsens beslut om överföring av förskott

Skattestyrelsen har med stöd av 104 a § beskattningslagen (1339/90) bestämt:

1 §

Om förskottskomplettering som den skattskyldige betalt inte behövs för betalning av den skattskyldige påförd statsskatt och i den kommun där han är skyldig att betala kommunalskatt för personlig inkomst påförd kommunal- och kyrkoskatt samt folkpensionspremie, överförs den till denna del att användas till betalning av kommunal- och kyrkoskatt som påförts i en annan kommun högst till beloppet som i den andra kommunen skulle utan överföringen vid uppbörden betalas.

2 §

Förskottskomplettering som den skattskyldige betalt överförs så att de används i första hand i den kommun där beloppet som vid uppbörden skall uppbäras hos den skattskyldige är störst.

3 §

Om belopp som skall överföras är högst 20 mark eller om belopp som vid uppbörd skall uppbäras hos den skattskyldige är högst 40 mark, överförs dock förskottskomplettering inte.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1992.

Helsingfors den 1 juli 1992

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Markku Mertala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.