607/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av 15 § gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83), sådant nämnda lagrum lyder i lag av den 28 juni 1991 (1011/91) som följer:

15 §

Med undantag av gymnasiets högsta årskurs omfattar gymnasiets läsår 190 arbetsdagar. Från läsårets arbetsdagar borträknas självständighetsdagen, trettondagen och första maj, då dessa dagar infaller på någon annan vardag än en lördag.

Om antalet arbetsdagar i gymnasiets högsta årskurs stadgas genom förordning. Genom förordning kan även stadgas att avvikelse från antalet arbetsdagar kan göras av särskilda skäl.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992.

RP 59/92
KuUB 3/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.