582/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) 29 § samt

fogas till lagen en ny 31 a § som följer:

29 §

Om sökande av ändring i registermyndighetens beslut, genom vilket registrering vägrats eller registrering upphävts, stadgas särskilt.

31 a §

Patent- och registerstyrelsen är berättigad att årligen av skattestyrelsen få uppgift om bokföringsskyldiga som bedriver affärsverksamhet och uppgifter om deras postadresser i de fall då de är skyldiga att till patent- och registerstyrelsen ge in avskrift av sina bokslutshandlingar.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

RP 25/92
EkUB 21/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.