578/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av 22 § mönsterrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 22 § mönsterrättslagen av den 12 mars 1971 (221/71) som följer:

22 §

Ändring i patentmyndighetens beslut enligt denna lag söks genom besvär hos patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd. Om besvärsförfarandet och behandlingen av ärenden i besvärsnämnden stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

RP 25/92
EkUB 21/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.