566/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om temporär ändring av 9 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 9 § lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69), sådant detta lagrum lyder i lag av den 13 december 1991 (1436/91), ett nytt 5 mom. som följer:

9 §

Utan hinder av 1 mom. beaktas de kostnader som avses i 13 b § lagen om pension för arbetstagare inte i den genomsnittliga försäkringspremien för en försäkring enligt minimivillkoren när premieprocentsatsen fastställs för 1993.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 1992 och gäller till och med den 31 december 1993.

RP 55/92
ShUB 5/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.