554/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av 79 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 79 § lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) som följer:

79 §

Skattepliktig inkomst är inte vinster i sådana lotterier som avses i 2 § lotteriskattelagen (552/92). Skattepliktig inkomst är dock vinster som kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller som skall betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för 1992. På vinster för vilka skall betalas skatt enligt lotteriskattelagen av den 10 april 1970 (259/70) tillämpas dock 79 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1988 (1240/88).

RP 15/92
StaUB 27/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.