553/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av 10 och 14 §§ lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) underpunkten a i punkt 6 i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition i 10 § och avsnittet Penningautomatföreningens anmälan i 14 §,

dessa lagrum sådana de lyder, underpunkten a i punkt 6 i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition i 10 § i lag av den 20 december 1991 (1555/91) och avsnittet Penningautomatföreningens anmälan i 14 § i lag av den 19 december 1980 (851/80), som följer:

10 §

Nedan nämnda expeditioner eller tillståndsbevis som har tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:


Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt


6) beträffande allmänna nöjen:

a) att hålla en för nöjesändamål tillverkad, mot avgift upplåten spelautomat eller annan sådan anordning vid vars begagnande vinst kan utfalla i spelmarker som kan bytas ut mot varor,


14 §

För nedan nämnda handlingar och anmälningar skall, såvitt de inte är befriade från stämpelskatt, stämpelskatt uppbäras till följande belopp:


Penningautomatföreningens anmälan om ibruktagande av förströelseautomat, enligt 6 punkten i avsnittet om beslut, protokollsutdrag eller annan expedition i 10 §.



Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

RP 15/92
StaUB 27/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.