527/1992

Utfärdat i Helsingfors den 17 juni 1992

Statsrådets beslut om beviljande av industritull- och importavgiftsförmåner

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 4 § tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) och 2 a § lagen den 23 december 1977 om importavgifter (1008/77), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 juli 1987 (662/87), beslutat:

1 §

För varor som används för de industriella ändamål som definieras i den till tulltarifflagen fogade förteckningen över industritullar eller i den till lagen om importavgifter fogade förteckningen över industriförmåner kan en industritull eller -förmån i enlighet med nämnda förteckningar beviljas med beaktande av vad som stadgas i 22 § lagen om temporär ändring av tullskattelagen (479/92) samt i 9-11 §§ förordningen om verkställande av tullskattelagen (511/92).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1992. Det tillämpas med beaktande i tillämpliga delar av vad som stadgas i ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av tullskattelagen samt i förordningen om verkställande av tullskattelagen.

Helsingfors den 17 juni 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Sakari Alasalmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.