498/1992

Utfärdat i Helsingfors den 4 juni 1992

Statsrådets beslut om anslutande av Säynätsalo kommun till Jyväskylä stad

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Säynätsalo kommuns område överförs till Jyväskylä stad, varvid Säynätsalo kommun upphör att existera.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 4 juni 1992

Minister
Pirjo Rusanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.