484/1992

Given i Helsingfors den 27 maj 1992

Lag om ändring av lagen om depositionsbankernas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1990 om depositionsbankernas verksamhet (1268/90) 43 § 2 mom.,

ändras 45 och 47 §§ samt

fogas till 44 § ett nytt 4 mom. som följer:

44 §

Bankinspektionen och konkurrensverket skall samarbeta på ett ändamålsenligt sätt.

45 §

Konkurrensverket skall höra bankinspektionen om en ansökan som avses i 19 § 1 mom. lagen om konkurrensbegränsningar när saken gäller bankverksamhet.

47 §

Ändring i beslut som bankinspektionen har fattat med stöd av lagen om konkurrensbegränsningar och detta kapitel får inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

RP 165/92
EkUB 17/92

Helsingfors den 27 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.