457/1992

Given i Helsingfors den 27 maj 1992

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 31 maj 1990 om utrikesförvaltningen (485/90) 10 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordningen av den 27 september 1991 och den 27 mars 1992 (1214/91 och 282/92), som följer:

10 §

Vid handelspolitiska avdelningen finns

1) en byrå för allmänna handelspolitiska ärenden och för länderna i västra Europa;

2) en byrå för den västeuropeiska integrationen;

3) en byrå för allmänna ekonomiska organisationer;

4) en byrå för Ryssland och andra länder inom Oberoende staternas samvälde;

5) en byrå för östra Centraleuropa;

6) en byrå för utomeuropeiska länder.

Vid handelspolitiska avdelningen finns dessutom en enhet för frågor om tekniska hinder för handeln, en enhet för handlingsprogram för Östeuropa och östra Centraleuropa och sekretariatet för den finska parten i den finsk-ryska vetenskapligt-tekniska samarbetskommittén.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1992, dock så att handelspolitiska avdelningens enhet för exportfrämjande upphör den 1 september 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.