451/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 april 1992

Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Kelviå och Kaustby kommuner till Ullava kommun

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Kelviå kommun överförs till Ullava kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Jokikylä by lägenheterna Peuraneva 6:2, Maajärvi 17:15, Peurasalo 17:17, Heinäperä 17:19, Peurasaari 17:21, Soukkala 17:23, Peuraneva 17:47, Peuraräme 18:22, Alaniitty 18:24, Perälä 18:26, Kurkilampi 18:30, Laitaneva 18:31, Kalliola 18:69, Vähäjärvi 18:70, Susikivikangas 18:71, Sydännevankangas 18:72, Sorakangas 18:86, Pokenharjunkangas 18:87, Sydänneva 20:29, Sillanpää 21:9, Harju 21:11 och Sepänharju 21:25 i sin helhet samt en del av lägenheterna Uusimaa 20:1, Kangas 20:6, Jokitalo 20:9, Leppähuhta 20:28, Alho 20:33, Vanha-Porkola 21:19, Hauvanmäki 21:31, Koskenniemi 55:4, Sakeri 56:2, Isomäki 61 och Mäkipelto 65; samt

2) inom ovan nämnda lägenheters och lägenhetsdelars områden belägna allmänna och samfällda områden.

2 §

Från Kaustinens kommun överförs till Ullava kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Köyhäjoki by lägenheterna Kupukka 2:30 och Kupukka 7:11 i sin helhet samt en del av lägenheten Kanta-Pesola 7:5;

2) i Ullava by, som kameralt hör till Ullava kommun, lägenheterna Tervahauta 18:14 och Kivisaari 18:18 i sin helhet samt en del av lägenheterna Kankkonen 18:8, Kallinki 18:19 och Lisä-Veikkola 19:34; samt

3) inom ovan nämnda lägenheters och lägenhetsdelars områden belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 23 april 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.