447/1992

Given i Helsingfors den 22 maj 1992

Förordning om ändring av 18 § förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 18 § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 7 november 1969 (669/69), som följer:

18 §

En ordförande med uppgiften som huvudsyssla, åtminstone en vice ordförande och minst sju övriga medlemmar i pensionsnämnden samt en personlig suppleant för envar av de sistnämnda förordnas av social- och hälsovårdsministeriet för tre kalenderår i sänder.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1992.

Helsingfors den 22 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.