446/1992

Given i Helsingfors den 22 maj 1992

Förordning om ändring av 21 och 53 §§ vägtrafikförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/82) förklaringstexten gällande tilläggsskyltarna 856 a och b i 21 § 2 mom., sådana de lyder, förklaringstexten gällande tilläggsskyltarna 856 a och b i förordning av den 26 oktober 1990 (934/90) och 53 § delvis ändrad genom förordning av den 28 december 1990 (1261/90), som följer

21 §

Tilläggsskyltar är:


Tilläggsskyltarna 856 a och b

Tilläggsskyltarna anger skyldigheten att använda parkeringsskiva när en bil parkeras samt tidsbegränsning av parkeringen.

Angående tidsbegränsningen gäller vad som ovan stadgas om tilläggsskylten 854. Tidsbegränsningen räknas dock från den halva eller hela timme som börjar efter att fordonet har parkerats.

Om tidsbegränsningen endast gäller vissa tider och fordonet har parkerats under den tid begränsningen inte gäller eller när det är mindre än en halv timme tills begränsningen upphör, räknas den tillåtna parkeringstiden dock från den tidpunkt då begränsningen följande gång börjar. Skyldigheten att använda parkeringsskiva berör inte den som har parkerat bilen med parkeringstillstånd för handikappade.


53 §

Såsom handikapp enligt 28 b § vägtrafiklagen anses

1) av sjukdom, skada eller handikapp beroende men som kan bedömas hindra en person att gå självständigt och vilket som en helhet bedömt har hänförts till invaliditetsklass 11 enligt 18 a § lagen om olycksfallsförsäkring, eller

2) en synskärpa som på det bättre ögat är högst 0,1 eller som med beaktande av synförmågan som helhet motsvarar invaliditetsklass 17 enligt 18 a § lagen om olycksfallsförsäkring.

För transport av en gravt handikappad person kan tillståndet beviljas, om den transporterade har ett regelbundet eller ofta förekommande behov av transport och han inte klarar sig efter transporten utan en följeslagare.

Med parkeringstillstånd för handikappade får den handikappade eller den som transporterar honom parkera det i tillståndet angivna fordonet på ett område där parkering har förbjudits med märket 372 (parkering förbjuden) eller med märket 373 (parkeringsförbudszon).


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1992.

Helsingfors den 22 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.