426/1992

Given i Helsingfors den 15 maj 1992

Lag om ändring av 18 § gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § 2 mom. gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83), sådant det lyder i lag av den 25 januari 1991 (172/91), som följer:

18 §

Läroplanen kan enligt vad som stadgas genom förordning dessutom omfatta andra ämnen som hänför sig till gymnasiets uppgifter. Elever inom samernas hembygdsområde kan få undervisning i läroämnet samiska som modersmål. Till läroplanen hör även ämnesövergripande temastudier. I gymnasiet kan finnas klubbar i vars verksamhet även andra än gymnasiets elever kan delta. Gymnasieundervisning får meddelas även utanför skolan.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1992.

RP 211/91
KuUB 1/92

Helsingfors den 15 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.