411/1992

Given i Helsingfors den 8 maj 1992

Lag om temporär ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) temporärt en ny 50 a § som följer:

50 a §

Befriad från stämpelskatt för utfärdande av fordringsbevis är ett skuldebrev som uppgjorts vid arrangemang enligt lagen om räntestöd till dem som har bostadsskulder och är i ekonomiska svårigheter (408/92).


Denna lag träder i kraft den 15 maj 1992.

Lagen tillämpas 1992 och 1993 på skuldebrev som uppgjorts vid arrangemang enligt lagen om räntestöd till dem som har bostadsskulder och är i ekonomiska svårigheter (408/92).

Rp 27/92
MiUB 2/92

Helsingfors den 8 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.