382/1992

Given i Helsingfors den 30 april 1992

Lag om ändring av 16 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 1 mom. 1 punkten lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 december 1990 (1343/90), som följer:

16 §

Fria från skatt på såväl inkomst som förmögenhet är

1) Finlands Bank, Helsingfors universitet, Oy Yleisradio Ab, Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden, Nordiska miljöfinansieringsbolaget, Kera Ab, Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab, Finlands Exportkredit Ab, Ekokem Oy Ab, Jubileumsfonden för Finlands självständighet och statens säkerhetsfond,Denna lag träder i kraft den 30 april 1992. Lagen skall första gången tillämpas vid beskattningen för 1992.

Regeringens proposition 32/92
Ekonomiutsk. bet. 13/92

Helsingfors den 30 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.