294/1992

Given i Helsingfors den 27 mars 1992

Förordning om ändring av 5 § förordningen om delegationen för sjömansärenden

På föredragning av arbetsministern

ändras 5 § 4 mom. förordningen den 9 juni 1989 om delegationen för sjömansärenden (535/89), sådant det lyder i förordning av den 5 december 1991 (1412/91), som följer:

5 §
Sektioner

Delegationen utser ordförandena för och de övriga medlemmarna i sektionerna. Till medlemmar i en sektion kan även kallas utomstående sakkunniga. Ordförande för sjöfartshälsovårdssektionen är en delegationsmedlem som representerar social- och hälsovårdsministeriet. En sakkunnigmedlem i hälsovårdssektionen, som delegationen utser på framställning av institutet för arbetshygien, skall vara förtrogen med företagshälsovården för sjömän.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1992.

Helsingfors den 27 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.