286/1992

Given i Helsingfors den 27 mars 1992

Förordning om ändring av förordningen om samhällsvetenskapliga examina

På föredragning av undervisningsministern

ändras 2 § och 11 § 3 mom. förordningen den 22 december 1978 om samhällsvetenskapliga examina (1082/78),

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i förordning av den 3 juni 1988 (481/88), som följer:

2 §

Samhällsvetenskapliga examina kan avläggas vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet, Joensuu universitets fakultet för samhällsvetenskaper, Jyväskylä universitets samhällsvetenskapliga fakultet, Kuopio universitets samhällsvetenskapliga fakultet, Lapplands universitets fakultet för samhällsvetenskaper, Uleåborgs universitets humanistiska och tekniska fakultet, Tammerfors universitets ekonomisk-administrativa och samhällsvetenskapliga fakultet, Åbo universitets samhällsvetenskapliga fakultet, Vasa universitets samhällsvetenskapliga fakultet samt Åbo Akademis ekonomisk-statsvetenskapliga och samhälls- och vårdvetenskapliga fakultet, vilka i denna förordning benämns utbildningsenheter.

11 §

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte studerande som godkänts till utbildningsenhet och som har fått sin skolbildning på något annat språk än finska eller svenska och inte heller studerande som har fått sin skolbildning utomlands. Angående den språkkunskap som krävs av dessa studerande bestämmer utbildningsenheten särskilt. Språkstudierna skall antecknas i examensbetyget.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.