282/1992

Given i Helsingfors den 27 mars 1992

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 31 maj 1990 om utrikesförvaltningen (485/90) 8 § 1 mom. 2 punkten samt 10 § 1 mom. 4 och 5 punkten och 2 mom., av dessa lagrum 10 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 27 september 1991 (1214/91), som följer:

8 §

Vid politiska avdelningen finns


2) en byrå för Östeuropa och Östra Centraleuropa,


10 §

Vid handelspolitiska avdelningen finns


4) en byrå för Ryssland och andra länder i Oberoende staternas samvälde,

5) en byrå för Östeuropa och Östra Centraleuropa,


Vid handelspolitiska avdelningen finns dessutom en enhet för exportfrämjande, en enhet för frågor om tekniska hinder för handeln samt sekretariatet för den finska parten i den finsk-ryska vetenskapligt-tekniska samarbetskommittén.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.