259/1992

Utfärdat i Helsingfors den 20 mars 1992

Handels- och industriministeriets beslut om den symbol som får åtfölja förnödenheter avsedda att komma i beröring med livsmedel

Handels- och industriministeriet har med stöd av 3 och 5 §§ förordningen den 15 mars 1991 om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (539/91) bestämt:

1 §
Den symbol som får åtfölja förnödenheten

Den symbol som avses i 3 § 2 mom. förordningen om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (539/91) skall vara den som återges i bilagan till detta beslut.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1992 och gäller tills vidare.

Helsingfors den 20 mars 1992

Minister
Pertti Salolainen

Överinspektör
Juhani Paakkanen

Bilaga

Symbol

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.