221/1992

Given i Helsingfors den 13 mars 1992

Förordning om ändring av 1 och 4 §§ förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

På föredragning av trafikministern ändras i förordningen den 16 september 1983 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (746/83) 1 § 19 punkten och i 4 § 1 och 2 mom. de inledande styckena,

av dessa lagrum 1 § 19 punkten sådan den lyder i förordning av den 23 mars 1989 (293/89), som följer:

1 §
Definitioner

Vid tillämpning av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79), nedan fartygsavfallslagen, och denna förordning avses med:


19) övriga specialområden Medelhavet, Svarta havet, Röda havet, Persiska viken, Adenviken och Antarktisområdet av vilka områden avses med:

a) Medelhavet det egentliga Medelhavet jämte vikar och innanhav; avgränsat mot Svarta havet av breddgraden 41° N och i väst av Gibraltar sund vid längdgraden 5°36' V;

b) Svarta havet det egentliga Svarta havet; avgränsat mot Medelhavet av breddgraden 41° N;

c) Röda havet det egentliga Röda havet jämte Suezviken och Aqabaviken; avgränsat i söder av loxodromen mellan Ras si Ane (12°28,5' N, 43°19,6' O) och Husn Murad (12°40,4' N, 43°30,2' O);

d) Persiska viken havsområdet nordväst om loxodromen mellan Ras al Hadd (22°30' N, 59°48' O) och Ras al Fasteh (25°04' N, 61°25' O);

e) Adenviken den del av Adenviken som sträcker sig från Röda havet till Arabiska havet, avgränsad i väster av loxodromen mellan Ras si Ane (12°28,5' N, 43°19,6' O) och Husn Murad (12°40,4' N, 43°30,2' O) och i öster om loxodromen mellan Ras Asir (11°50' N, 51°16,9' O) och Ras Fartak (15°35' N, 52°13,8' O); och

f) Antarktisområdet havsområdet söder om breddgraden 60° S.


4 §
Utsläpp av olja inom Östersjöområdet och andra specialområden

Från fartyg, vars bruttodräktighet understiger 400 registerton och som ej är oljetankfartyg, får inom Östersjöområdet och, med undantag av Antarktisområdet, i andra specialområden utsläppas oljehaltig blandning i vattnet:


Inom Östersjöområdet och, med undantag av Antarktisområdet, i andra specialområden får från fartyg, som färdas längs sin rutt, från maskineriutrymmena utsläppas behandlad oljehaltig blandning i vattnet:Denna förordning träder i kraft den 17 mars 1992.

Helsingfors den 13 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.