200/1992

Utfärdat i Helsingfors den 30 januari 1992

Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhetsdel och vissa områden från Helsingfors stad till Vanda stad

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Helsingfors stad överförs till Vanda stad i Södra Kårböle by av lägenheten Malmgård 4:13 ett outbrutet område som Vanda stad genom ett den 1 juni 1988 undertecknat bytesbrev erhållit i sin ägo av staten samt de allmänna och samfällda områden som är belägna inom ifrågavarande lägenhetsdels område.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 30 januari 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.