198/1992

Given i Helsingfors den 28 februari 1992

Lag om ändring av 10 § lagen om allmän rättshjälpsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 2 mom. lagen den 2 februari 1973 om allmän rättshjälpsverksamhet (88/73) som följer:

10 §

Ett allmänt rättsbiträde står under advokatföreningens tillsyn så som stadgas i 6, 6 a och 7 §§ lagen om advokater.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Regeringens proposition 152/91
Lagutsk. bet. 8/91

Helsingfors den 28 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.