128/1992

Given i Helsingfors den 14 februari 1992

Lag om ändring av 15 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 2 mom. lagen den 19 januari 1973 om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73), sådant det lyder i lag av den 24 oktober 1986 (767/86), som följer:

15 §

Statsandel betalas på särskilt föreskrivna grunder, i fråga om de avlöningar och övriga förmåner om vilka ett tjänste- eller arbetskollektivavtal eller ett i 5 § 2 eller 4 mom. lagen om kommunala tjänstekollektivavtal nämnt beslut av delegationen för kommunala arbetsmarknadsverket är gällande eller skall tillämpas, för sådana utgifter som detta avtal eller beslut förutsätter, i den mån riksdagens statsutskott godkänt avtalet eller beslutet såsom grund för betalning av statsandel eller, om avtalet eller beslutet inte kräver statsutskottets godkännande, vederbörande statsmyndighet i nämnda avseende godkänt avtalet eller beslutet.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1992.

Riksdagens statsutskott beslutar om sådana avtal och beslut enligt 15 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund som tillställts riksdagens lönedelegation för godkännande och om vilka lönedelegationen inte har fattat beslut förrän denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 184/91
Statsutsk. bet. 50/91

Helsingfors den 14 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.