101/1992

Given i Helsingfors den 14 februari 1992

Lag om temporär ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

fogas till riksdagsordningen temporärt en ny 66 a § som följer:

66 a §

Ett förslag till en lag som gäller inbesparing av statens utgifter kan inte lämnas vilande, om lagen skall gälla högst ett finansår och den inte innehåller andra stadganden än sådana som gäller minskning av eller uppskov med utgifter eller verkställighet därav.

Ett lagförslag kan inte lämnas vilande, om lagen helt eller delvis skall upphäva en lag som har behandlats så som 1 mom. stadgar.Förbudet enligt 1 mom. mot att lämna ett lagförslag vilande gäller inte förslag som försvagar det lagstadgade grundläggande utkomstskyddet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1992 och gäller till och med den 30 juni 1995.

Regeringens proposition 321/90
Grundlagsutsk. bet. 16/90
Stora utsk. bet. 333/90
Grundlagsutsk. bet. 9/91

Helsingfors den 14 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.