82/1992

Given i Helsingfors den 31 januari 1992

Förordning om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under 1992

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1972 (957/72):

1 §

Arbetsgivares för 1992 utan särskild debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) då staten, andra statliga inrättningar än de affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87), landskapet Åland och de kommunala affärsverken är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
6,65 59,398 40,602

2) då kommun och kommunalförbund är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
6,65 59,398 40,602

3) då evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund, ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
8,15 48,466 51,534

4) då någon annan än en i 1, 2 eller 3 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

a) lönen betald före den 1 juli 1992

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
2,85 84,211 15,789

b) lönen betald den 1 juli 1992 eller därefter

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
3,85 62,338 37,662

Arbetsgivares för 1992 på grund av debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

a) lönen betald före den 1 juli 1992

folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
84,2 15,8

b) lönen betald den 1 juli 1992 eller därefter

folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
62,3 37,7
2 §

Arbetsgivares under 1992 influtna för 1991 och tidigare år erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) arbetsgivares barnbidragsavgift 0,0 %
2) arbetsgivares folkpensionsavgift 74,9 %
3) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 25,1 %
3 §

Denna förordning träder i kraft den 5 februari 1992, likväl så, att den även tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats tidigare och influtit den 1 januari 1992 eller därefter.

Helsingfors den 31 januari 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.