74/1992

Given i Helsingfors den 31 januari 1992

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) en ny 21 c § som följer:

21 c §

För tid som har beställts för tandvård, men som blivit outnyttjad och inte annullerats kan hos patienten uppbäras en genom förordning fastställd avgift.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1992.

Regeringens proposition 104/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 19/91

Helsingfors den 31 januari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.