61/1992

Utfärdat i Helsingfors den 28 januari 1992

Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen

Finansministeriet har med stöd av lagen den 21 mars 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (243/73) beslutat:

1 §

Beslut nr 1/1992 av det råd som avses i artikel 32 i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen, vilket beslut berör ändringar av ursprungsreglerna och ingår som bilaga till detta beslut, skall tillämpas i handeln mellan Finland och de andra medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen från och med den 1 december 1991 så som därom överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1992.

Helsingfors den 28 januari 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Överinspektör
Kirsi Vartiainen

RÅDSBESLUT nr 1/1992 1)

Fattat vid 1:a mötet den 16 januari 1992

Ändring av bilaga B till konventionen

Rådet,

som beaktar artikel 4 punkt 5 i konventionen,

har beslutat:

1) I listan i bilaga 2 till bilaga B till konventionen skall texten till HS-position 19.05 ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

2) Ändringen enligt detta beslut skall tillämpas från och med den 1 december 1991.

3) Generalsekreteraren deponerar texten till detta beslut hos Sveriges regering.

1) Gällande beslut av det gemensamma rådet 4/77 (261/78), 5/78 (1133/78), 6/80 (589/81) och tidigare rådsbeslut 8/86 (669/86), 4/87 (569/87), 13/87 (38/88), 13-15/88 (1093/88), 1/89 (368/89), 7/89 (851/89), 1/90 (586/90), 6-9/90 (708/90), 6-7/91 (1315/91) angående bilaga B till konventionen.

15) Till och med den 30 november 1993 får majsmjöl ("masa"-mjöl) som erhållits med användning av alkalisk kokning och blötläggning ("nixtamalization") dock användas. 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.