42/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 januari 1992

Statsrådets beslut angående ändring av 4 § statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet ändrat 4 § statsrådets beslut den 6 augusti 1943 om tillämpning av lagen angående stämpelskatt (663/43), sådan den lyder i statsrådets beslut den 15 juni 1989 (569/89), som följer:

4 §

Öppet brev eller handling å titel utan därmed förenad verklig tjänst belägges med stämpel till följande belopp:

1) där veder- börande ej står i tjänste- eller arbetsför- hållande eller annat därmed jämförbart anställnings- förhållande till staten, kommun eller kyrkan med anställ- ningen som huvudsyssla mk 2) där veder- börande står i tjänste- eller arbetsför- hållande eller annat därmed jämförbart anställnings- förhållande till staten, kommun eller kyrkan med anställ- ningen som huvudsyssla mk
bergsråd 250 000 62 500
statsråd 250 000 62 500
energiråd 172 000 43 000
forstråd 172 000 43 000
industriråd 172 000 43 000
kommerseråd 172 000 43 000
kommunikationsråd 172 000 43 000
lantbruksråd 172 000 43 000
minister 172 000 43 000
riksdagsråd 172 000 43 000
sjöfartsråd 172 000 43 000
trafikråd 172 000 43 000
turistråd 172 000 43 000
utomordentligt sändebud och befullmäktigad minister 172 000 43 000
överborgmästare 172 000 43 000
apoteksråd 125 000 31 250
företagarråd 125 000 31 250
försäkringsråd 125 000 31 250
stadsdirektör 100 000 25 000
stadsråd 100 000 25 000
arkiater 85 000 21 250
byggnadsråd 85 000 21 250
lagman 85 000 21 250
lantråd 85 000 21 250
patentråd 85 000 21 250
kansliråd 62 000 15 500
landskapsråd 62 000 15 500
pressråd 62 000 15 500
professor 62 000 15 500
beskattningsråd 45 000 11 250
budgetråd 45 000 11 250
fiskeriråd 45 000 11 250
fältbiskop 45 000 11 250
generalkonsul 45 000 11 250
hamnråd 45 000 11 250
idrottsråd 45 000 11 250
kommunalråd 45 000 11 250
lantmäteriråd 45 000 11 250
medicinalråd 45 000 11 250
museiråd 45 000 11 250
polisråd 45 000 11 250
regeringsråd 45 000 11 250
skogsbruksråd 45 000 11 250
veterinärråd 45 000 11 250
ödemarksråd 45 000 11 250
biblioteksråd 32 000 8 000
borgmästare 32 000 8 000
ekonomieråd 32 000 8 000
fastighetsråd 32 000 8 000
filmråd 32 000 8 000
fiskerihushållningsråd 32 000 8 000
flottningsråd 32 000 8 000
församlingsråd 32 000 8 000
handarbetsråd 32 000 8 000
handelsråd 32 000 8 000
hembygdsråd 32 000 8 000
hemslöjdsråd 32 000 8 000
hälsovårdsråd 32 000 8 000
häradsråd 32 000 8 000
kammarråd 32 000 8 000
kommunaldirektör 32 000 8 000
legationsråd 32 000 8 000
lotsråd 32 000 8 000
musikråd 32 000 8 000
revisionsråd 32 000 8 000
skolråd 32 000 8 000
socialråd 32 000 8 000
sockenråd 32 000 8 000
teaterråd 32 000 8 000
trädgårdsråd 32 000 8 000
undervisningsråd 32 000 8 000
överagronom 22 000 5 500
överarkitekt 22 000 5 500
överforstmästare 22 000 5 500
överingenjör 22 000 5 500
överintendent 22 000 5 500
ekonomiedirektör 17 000 4 250
konsul 17 000 4 250
legationssekreterare 17 000 4 250
överbyggmästare 17 000 4 250
överkamrer 17 000 4 250
rektor 14 000 3 500
vicekonsul 14 000 3 500
överlärare 5 500 1 375
assessor 4 000 1 000
lektor 4 000 1 000
veterinärassessor 4 000 1 000
fältkamrer 3 300 825
intendent 3 300 825
kamrer 3 300 825
postmästare 3 300 825
prost 3 300 825
flygkapten 1 700 425
vicehäradshövding 400 200
director cantus 350 200
director musices 350 200

Med stämpel till ovan under kolumn 2 nämnda belopp beläggs även handling för titel, vilken tilldelas en person som har gått i pension från anställning hos staten, kommun eller kyrka.

Där sådan titel, som icke är nämnd i 1 mom., förlänas, bestämmer statsrådet, till vilket belopp stämpelskatt skall uppbäras för den därpå utfärdade handlingen.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1992.

Helsingfors den 23 januari 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.