19/1992

Utfärdat i Helsingfors den 14 januari 1992

Finansministeriets beslut om förlängning av inlämningstiden för skattedeklarationerna

Finansministeriet har med stöd av 144 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) beslutat:

1 §

Skattedeklarationerna för skatteåret 1991 skall inlämnas senast den 2 mars 1992. Skattskyldiga som driver lantbruk eller utövar yrke samt sådan bokföringsskyldig vars räkenskapsperiod har utgått efter den 1 oktober 1991 får dock lämna in sin skattedeklaration senast den 1 april 1992.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 16 januari 1992. Beslutet tillämpas på skattedeklarationerna för skatteåret 1991.

Helsingfors den 14 januari 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Jukka Havula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.