1715/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om upphävande av 14 § 6 mom. folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 14 § 6 mom. folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72), sådant det lyder i lag av den 23 december 1987 (1110/87).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 145/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 21/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.