1712/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) en ny 33 a § som följer:

33 a §
Betalning av arbetslöshetsförsäkringspremier i vissa fall

Utan hinder av 33 § är arbetsgivaren inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie för en arbetstagare som tjänstgör ombord på ett finskt fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/91), om han inte är bosatt i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 119/91
Trafikutsk. bet. 5/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.