1703/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om redovisning enligt 62 § folkpensionslagen för kommunens andel av tilläggsdelarna för 1992

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 62 § 2 mom. lagen den 30 december 1991 om temporär ändring av folkpensionslagen (1697/91):

1 §

Som prestation enligt 62 § 2 mom. folkpensionslagen skall kommunerna, före utgången av den månad som följer på månaden under vilken beskattningen för 1990 enligt finansministeriets meddelande har slutförts, till länskatteverket betala in 1/12 av ett belopp som är 0,98 penni per skattöre som debiterats vid den ordinarie beskattningen för 1989. Kommunens månadsredovisningar rättas så att de senast vid ingången av den månad som följer på ovan avsedda månad motsvarar 1/12 av det belopp som är 0,98 penni per skattöre av det sammanlagda antal skattören som har debiterats i kommunen vid beskattningen för 1990. Eventuell prestation som betalts till ett för högt belopp eller eventuellt underskott som uppstått i början av 1992 beaktas i samband med denna redovisning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.