1701/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om ändring av 42 § sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 42 § sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) som följer:

42 §

För pensionsanstaltens bruk anskaffade fastigheter, aktier i fastighetsaktiebolag samt lösöre och andra anläggningstillgångar upptas i pensionsanstaltens bokföring avskrivna enligt styrelsens prövning, likväl högst till anskaffningsvärdet. Investeringstillgångarna bokförs i räkenskaperna till anskaffningsvärdet.

Skall värdet av en nyttighet som hör till anläggningstillgångarna och investeringstillgångarna likväl på grund av förändring i penningvärdet, risk för kapitalförlust eller av annan orsak anses ha varaktigt förändrats, skall, när värdet har minskat bokföringsvärdet minskas i motsvarande mån och kan, när värdet har ökat, bokföringsvärdet ökas.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 1991.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.