1696/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om temporär ändring av 19 § lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 19 § lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) ett nytt 3 mom. som följer:

19 §
Medlemsavgifter

Har medlemsavgiften till en arbetslöshetskassa eller stödkassan för arbetslöshetskassorna bestämts enligt tidigare gällande lag, har social- och hälsovårdsministeriet rätt att justera den fastställda medlemsavgiften.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och gäller till utgången av 1992.

Regeringens proposition 143/91
Arbetspolitiska utsk. bet. 8/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.