1695/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av 25 § lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 25 § lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84),

sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 28 december 1990 (1366/90), som följer:

25 §
Statsandelen för dagpenningarna och för förtjänststödets förtjänstdelar

Statsandelen är 47,5 procent av det totala beloppet av de dagpenningar som arbetslöshetskassan har utbetalt och social- och hälsovårdsministeriet godkänt.

Statsandelen för förtjänststödets förtjänstdel enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning är 47,5 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 143/91
Arbetspolitiska utsk. bet. 8/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.