1693/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av 29 § lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) 29 § 2 mom. som följer:

29 §
Centralkassan för arbetslöshetskassorna

Centralkassans stadgar fastställs och medlemmarna av det organ som utövar dess högsta beslutanderätt utses av statsrådet på förslag av arbetsgivarnas mest representativa centralorganisationer, kommunala arbetsmarknadsverket och den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 178/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 16/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.