1674/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdelsestadgandet i lagen den 24 augusti 1990 om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk (718/90) ett nytt 8 mom. som följer:


Denna lag tillämpas på de plantbestånd i skogsmark vilka består av ett enhetligt område om minst en halv hektar och vilka har grundats 1991 eller senare samt på de före 1991 grundade plantbestånd för vilka skattefrihet på grundval av säkerställande av plantbestånd kan beviljas med stöd av 14 a § inkomstskattelagen för gårdsbruk, sådant detta lagrum lyder i lag av den 24 augusti 1990 (718/90), och 3 mom. i ikraftträdelsestadgandet i den sistnämndalagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas första gången vid beskattningen för 1991.

Regeringens proposition 207/91
Statsutsk. bet. 61/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.