1636/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av lagen om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 december 1979 om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland (898/79) 4 § samt

ändras 1, 2 och 3 §§, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 13 juni 1986 (471/86), som följer:

1 §

Lokal utsökningsmyndighet och myndighet som verkställer domar i brottmål i landskapet Åland är ett landskapsfogdeämbete som lyder under justitieministeriet.

2 §

Utmätningsman i landskapet Åland är landskapsfogden.

Landskapsfogden bistås av en biträdande utmätningsman. Den biträdande utmätningsmannen är också stämningsman.

3 §

Vid landskapsfogdeämbetet finns en tjänst som landskapsfogde. Om de övriga tjänsterna vid ämbetet stadgas genom förordning.

Chef för landskapsfogdeämbetet är landskapsfogden.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1992.

Regeringens proposition 50/91
Lagutsk. bet. 3/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.