1622/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av 1 § förordningen om gravationsbevis över fastighet

På föredragning av justitieministern

fogas till 1 § förordningen den 21 januari 1955 om gravationsbevis över fastighet (36/55) ett nytt 2 mom., som följer:

1 §

Om underrätten för ett lagfarts- och inteckningsregister enligt lagen om lagfarts- och inteckningsregister (353/87), kan gravationsbevis utfärdas också av någon annan tjänsteman vid underrätten än de som anges i 1 mom. Om andra myndigheters rätt att utfärda gravationsbevis stadgas i 34 § 1 och 2 mom. förordningen om lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister (306/88).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.