1549/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring 3 § 11 punkten, sådan den lyder i lag av den 12 december 1941 (858/41), som följer:

3 §

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar:


11) depositionsbanker och andra kreditinstitut samt pantlåneinrättningar;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 69/91
Ekonomiutsk. bet. 18/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.