1536/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av lagen om utjämningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1971 om utjämningsskatt (922/71) 10 § och den till lagen fogade skattetabellen,

sådana de lyder, 10 § i lag av den 21 december 1990 (1163/90) och den till lagen fogade skattetabellen i lag av den 28 juni 1991 (987/91), som följer:

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Den skall tillämpas på varor som utlämnas från tullkontroll den dag då lagen träder i kraft eller därefter, dock före den 1 januari 1994.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 70/91
Statsutsk. bet. 49/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

SKATTETABELL

Tulltariffposition Utjämningsskatt % av förtullningsvärdet
fr.o.m. 1.1.1992 fr.o.m. 1.1.1993
24. Kapitel, positionen 24.02 0,7 0,4
25. Kapitel, positionerna 25.22-23 3,2 1,6
30. Kapitel, positionerna 30.05 1,2 0,6
30.06 1,7 0,9
31. Kapitel, positionerna 31.02-05 1,7 0,9
32. Kapitel, positionerna 32.07-10 1,7 0,9
32.12-15 1,7 0,9
33. Kapitel, positionerna 33.03-07 1,7 0,9
34. Kapitel 1,7 0,9
35. Kapitel, positionen 35.06 1,7 0,9
36. Kapitel 1,7 0,9
37. Kapitel, positionerna 37.01-04 andra än exponerade fotografiska plåtar eller exponerad fotografisk film 1,7 0,9
37.05-06 2,2 1,1
37.07 1,7 0,9
38. Kapitel, positionerna 38.05 2,3 1,2
38.07 2,3 1,2
38.08 1,7 0,9
38.10 1,7 0,9
38.13-14 1,7 0,9
38.16 3,2 1,6
38.19-22 3,2 1,6
39. Kapitel, positionerna 39.16-21 2,3 1,2
39.22-26 1,5 0,8
40. Kapitel, positionerna 40.02 2,3 1,2
40.05-17 1,5 0,8
41. Kapitel, positionerna 41.04-11 2,2 1,1
42. Kapitel 2,2 1,1
43. Kapitel, positionerna 43.02-04 2,2 1,1
44. Kapitel, positionerna 44.06-21 2,4 1,2
45. Kapitel, positionerna 45.03-04 2,1 1,1
46. Kapitel 1,5 0,8
48. Kapitel, positionerna 48.02-11 2,9 1,5
48.12-14 2,1 1,1
48.15-16 1,2 0,6
48.17-19 2,1 1,1
48.20-21 2,2 1,1
48.22-23 2,1 1,1
49. Kapitel 2,5 1,3
50. Kapitel, positionerna 50.06-07 1,2 0,6
51. Kapitel, positionerna 51.09-13 1,2 0,6
52. Kapitel, positionerna 52.07-12 1,2 0,6
53. Kapitel, positionerna 53.06-11 1,2 0,6
54. Kapitel, positionerna 54.01 1,2 0,6
54.04-05 2,3 1,2
54.06-08 1,2 0,6
55. Kapitel, positionerna 55.08 1,2 0,6
55.11-16 1,2 0,6
56. Kapitel 1,2 0,6
57. Kapitel 1,2 0,6
58. Kapitel 1,2 0,6
59. Kapitel, positionerna 59.03-10 1,2 0,6
60. Kapitel 1,2 0,6
61. Kapitel 1,2 0,6
62. Kapitel 1,1 0,6
63. Kapitel, positionerna 63.01-08 1,2 0,6
63.09-10 1,1 0,6
64. Kapitel, positionerna 64.01-02 1,5 0,8
64.03-06 1,2 0,6
65. Kapitel 1,1 0,6
66. Kapitel 1,2 0,6
67. Kapitel 1,2 0,6
68. Kapitel 3,2 1,6
69. Kapitel, positionerna 69.01-08 3,2 1,6
69.09-14 1,5 0,8
70. Kapitel, positionerna 70.03-20 1,5 0,8
71. Kapitel, positionerna 71.01-05 1,2 0,6
71.06-12 2,7 1,4
71.13-17 1,2 0,6
73. Kapitel, positionerna 73.01-07 2,5 1,3
73.08-24 1,9 1,0
73.25-26 2,5 1,3
74. Kapitel, positionerna 74.07-09 2,7 1,4
74.10 1,9 1,0
74.11 2,7 1,4
74.12-18 1,9 1,0
74.19 2,7 1,4
76. Kapitel, positionerna 76.04 2,7 1,4
76.06-08 2,7 1,4
76.09-15 1,9 1,0
76.16 2,7 1,4
79. Kapitel, positionen 79.07 2,7 1,4
80. Kapitel, positionen 80.07 1,9 1,0
82. Kapitel 1,9 1,0
83. Kapitel 1,9 1,0
84. Kapitel, positionerna 84.02-04 1,9 1,0
84.06-09 1,6 0,8
84.11-37 1,6 0,8
84.46-48 1,6 0,8
84.50-53 1,6 0,8
84.67-74 1,6 0,8
84.76 1,6 0,8
84.79 1,6 0,8
84.81-83 1,6 0,8
84.84 1,6 0,8
84.85 1,6 0,8
85. Kapitel, positionerna 85.01-07 1,3 0,7
85.08 1,6 0,8
85.09-11 0,7 0,4
85.12-15 1,3 0,7
85.16-31 0,7 0,4
85.32-33 1,3 0,7
85.35-44 1,3 0,7
85.45-47 1,5 0,8
85.48 1,3 0,7
86. Kapitel, positionerna 86.01-08 1,9 1,0
86.09 1,5 0,8
87. Kapitel, positionerna 87.01 1,6 0,8
87.02-10 1,5 0,8
87.11-15 1,9 1,0
87.16 1,5 0,8
88. Kapitel, andra än till positionerna 88.02.30 och 88.02.40 hänförliga flygmaskiner använda i inhemsk linjetrafik eller i yrkesmässig internationell trafik 1,9 1,0
89. Kapitel, positionerna 89.03-08 1,7 0,9
90. Kapitel 1,8 0,9
91. Kapitel, positionerna 91.04-07 1,8 0,9
91.09-10 1,8 0,9
91.12-14 1,8 0,9
92. Kapitel, positionerna 92.01-09 1,2 0,6
93. Kapitel, positionerna 93.01-03 1,6 0,8
93.04 1,2 0,6
93.05 1,6 0,8
93.06 1,7 0,9
93.07 1,2 0,6
94. Kapitel, positionerna 94.01 1,5 0,8
94.02 1,8 0,9
94.03-05 1,5 0,8
94.06 2,1 1,1
95. Kapitel 1,2 0,6
96. Kapitel, positionerna 96.01-03 1,2 0,6
96.04 1,9 1,0
96,05 1,2 0,6
96.06 1,5 0,8
96.07-16 1,2 0,6
96.17 1,9 1,0
96.18 1,2 0,6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.